தலைமைக்குத் தேவை, விவேகம்!

0 reviews  

Author: தமிழில்:எஸ்.கோபால்

Category: சுயமுன்னேற்றம்

Out of Stock - Not Available

Price:  80.00
Qty:
 
To order this product by phone : 73 73 73 77 42

தலைமைக்குத் தேவை, விவேகம்!

பீட்டர் ப்ரூஸன் & கிர்ஸ்டன் ப்ரூஜன் மிக்கல்சன் அவர்கள் எழுதியது. தமிழில்:எஸ்.கோபால்.வணிகத்தில் ஆக்மீக அடிப்படையில் தலைமை வகிப்பதைப் பற்றிய இந்த நூல், உலகளாவிய வணிகத்தில் எழுந்து வரும் கலாச்சாரத்தை எடுத்துக் கூறுகிறது.ஆன்மீக அடிப்படையில் தலைமை தாங்கியவர்களின் அனுபவத்தையும், அதனால் ஏற்பட்ட அறிவு முதிர்ச்சியையும் விளக்குகிறது. அவர்களுடைய அனுபவங்கள் ஆச்சரியப்பட்ட வைக்கின்றன.ஆன்மீகத்தை இழக்காமல் இருந்தது மற்றும் புகழ், வெற்றி, அமைதி, இன்பம் ஆகியவறறைக் குறை வைக்காமல் வழங்கியது அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் வெளிப்படுகிறது.தர்மம் பிறழாமல் தலைமை தாங்க நினைக்கும் அனைத்து நிலை தலைவர்களுக்கும் ஏற்ற நூல் இது!

தலைமைக்குத் தேவை, விவேகம்! - Product Reviews


No reviews available