மாட்டு வாகடம் - 1000 (மூலமும் உரையும்)

0 reviews  
Price:  500.00
Qty:
 
To order this product by phone : 73 73 73 77 42

மாட்டு வாகடம் - 1000 (மூலமும் உரையும்)

இந்நூல் 440 பக்கங்களை கொண்டது. இந்நு}ல் மூலப்பாடலுடன் உரையும் எழுதப்பட்டுள்ளது. கால்நடைகளுக்கு வரும் 400 நோய்கள் குறித்த விரிவான விளக்கங்கள் நோய் வரும் வரலாறு, மரண நாள் கணக்கு, ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களிலும் வரும் நோயின் பலன், நோய்களுக்கு உண்டான குறிகுணம், மருத்துவம் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்களுக்கு உண்டான சூடு முறைகள் என்பன குறித்து விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

மாட்டு வாகடம் - 1000 (மூலமும் உரையும்) - Product Reviews


No reviews available