மகாவம்ச (சிங்களர் கதை)

0 reviews  

Author: எஸ்.பொ

Category: வரலாறு

Out of Stock - Not Available

Price:  350.00
Qty:
 
To order this product by phone : 73 73 73 77 42

மகாவம்ச (சிங்களர் கதை)

வில்ஹெம் கெய்கர் அவர்கள் எழுதியது. தமிழில்:எஸ்.போ

மகாவம்சவை அறிதல் நல்லது. சிங்களருடைய அரசியல் மேலாதிக்க முனைப்புகளை அறிவதுடன் இலங்கையின் ஆதி வரலாற்றிலே தொல்திராவிடரும் தமிழரும் வாழ்ந்ததின் ஆதாரங்களையும் அறியலாம். சிங்களருடைய தமிழ் விரோத மனப்பான்மையின் வரலாறு. தமிழ் ஈழருடைய வரலாற்றுடன் பின்னிப் பினணந்துள்ளது. மகாவம்சவைச் சுத்த சுயம்புவான தமிழர் நிந்தனை நூல் என மருண்டு அதனைப் பயிலாது விடுதல் அறிவுசு சோரமாகும். 

மகாவம்ச (சிங்களர் கதை) - Product Reviews


No reviews available