இரு ஜாதக கூட்டு விளைவுகள் (தொகுதி - 2)

0 reviews  
Price:  120.00
Qty:
 
To order this product by phone : 73 73 73 77 42

இரு ஜாதக கூட்டு விளைவுகள் (தொகுதி - 2)

ஒருவரே ஒருவருக்குக் கடனாகவும், மற்றொருவருக்கு விரோதியாகவும் தெரியக் காரணம் என்ன? ஒரு ஜாதகருக்குச் சொன்ன பலன் மிகச் சரியாகவும்

அர்ேநொரு ஜாதகருக்குச் சொன்ன பலன் தவறாக

இங்கு இறைவனின் ஆசிகளுடன் முழு மனதாகப் படைத்திருக்கிறேன். பாடித்து அனுபவித்து பயன் பெறுங்கள்:

இதன் ரஞ் பின்னணி என்ன என்று தேடியதன் விளைவு இரு ஜந்தா கூட்டு விளைவு என்ற இந்த எளிய நூலாகும்.

இருக்கக் காரணம் என்ன? ஒருவருக்குத் திருமண காலம் பற்றிச் சொன்னது சரியாக இருக்கிறது. மற்றொருவருக்கு இறப்பு பற்றிச் சொன்னது. சரியாக இருக்கிறது.

இரு ஜாதக கூட்டு விளைவுகள் (தொகுதி - 2) - Product Reviews


No reviews available